شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا
+ اگر از چيزهايي که در زندگي اهميت دارند نگه داري کنيم. اگر با کساني که دوستشان داريم درست و مطابق با ايمانمان رفتار کنيم، زندگي مان از لرزش دردناک کارهاي نا تمام،مصيبت نمي بيند....????????
ساعت ویکتوریا
❤❤عطيه
رتبه 0
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
❤❤عطيه عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top